Svařování elektronovým svazkem

Naše vybavení

Elektronové svářečky

V současnosti je naše pracoviště vybaveno třemi elektronovými svářečkami vlastní výroby. Všechny mají válcovou komoru a manipulátor umožňující rotaci a z-posuv svařované součásti. U všech může být elektronové dělo umístěno na komoře tak, že jeho osa je kolmá nebo rovnoběžná s osou rotačního manipulátoru (radiální a axiální svary). Svařování pod jiným úhlem umožňuje vychylovací systém. Další parametry svářeček jsou:

  • Modernizovaná elektronová svářečka ES2 s komorou o průměru 600 mm a hloubce 490 mm a elektronovou tryskou 50 kV / 1,5 kW
  • Stolní elektronová svářečka SES-1 s komorou o průměru 235 mm a hloubkou 165 mm s možností zvětšení pomocí nástavce (i několik metrů). Elektronové dělo s urychlovacím napětím 50 kV a výkonem 500 W nebo 1,5 kW (podle použitého vn zdroje). Svařenec je možné pozorovat v režimu rastrovacího elektronového mikroskopu (REM režim).
  • Experimentální stolní elektronová svářečka MEBW-60/2-E má komoru se stejnými rozměry jako SES-1 (průměr 235 mm, hloubka 165 mm). Je vybavena elektronovým dělem s urychlovacím napětím až 60 kV a výkonem až 2 kW. Elektronika svářečky je plně digitalizovaná. Z ovládacího pultu je možné svařovat v několika základních režimech, ovládání z osobního počítače umožňuje i pokročilé režimy – svařování po křivce a gravírování. Tvar křivky pro svařování je zadán nakreslením v obraze sejmutém v REM režimu.

Další služby

  • Máme vlastní dílenské zázemí a jsme schopni zajistit svařovací přípravky, chladítka a další pomůcky.
  • Vlastními silami jsme schopni zajistit výbrusy (rozřezání, vybroušení, vyleštění, leptání), pořídit snímky světelnými i elektronovými mikroskopy pro posouzení hloubky, tvaru a porozity svaru za účelem optimalizace procesních parametrů a dokumentace.