Svařování elektronovým svazkem

Progresivní technologie spojování materiálů

Svařování elektronovým svazkem (nebo i paprskem) je jedním z tavných způsobů svařování, který využívá pro ohřev spojovaných materiálů fokusovaný svazek elektronů s vysokou energií. Při dopadu se kinetická energie elektronů přemění v teplo, které je využito k ohřevu svařovaných součástí. Svařování probíhá zpravidla bez přídavného materiálu. Díky tzv. hloubkovému efektu lze, v závislosti na parametrech svářečky, svařovat značné tloušťky materiálu na jeden průchod – přes 10 cm v nerez oceli.

Naše pracoviště je vybaveno dvěma elektronovými svářečkami vlastní výroby, které mají válcovou komoru a manipulátor zajišťující rotaci a vertikální posuv svařované součásti. U obou aparatur může být poloha elektronového děla na komoře volena tak, že jeho osa je buď kolmá na osu rotačního manipulátoru nebo s ní rovnoběžná a je tedy možné provádět radiální nebo axiální svary.

Doplňující služby

V rámci smluvního výzkumu poskytujeme následující doplňkové služby:

  • Stanovení míry netěsnosti komponent pomocí heliového hledače Pfeiffer ASM 340 u spojů prováděných el. svazkem, vakuově pájených dílů a vakuových průchodek
  • Destruktivní defektoskopie provedených spojů
  • Prvkovou analýzu EDX a snímkování na REM ve spolupráci s laboratořemi el. mikroskopie ÚPT
Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Pošlete nám prosím zprávu vyplněním níže uvedeného formuláře a my se vám brzy ozveme.

Jméno
Příjmení
Zde zanechte své telefonní číslo
Vyberte předmět, do kterého patří váš dotaz
Zanechte nám prosím zprávu výše, ozveme se vám co nejdříve. Děkujeme!