Nadpis Jméno vedoucího Jméno studenta
Řízení a diagnostika elektronového svazku pro pokročilé technologie prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. Ing. Martin Zobač Doktorské práce
Studium vlastností Wienova filtru prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. Ing. Ivan Vlček Doktorské práce
Zobrazení svarů v elektronové svářečce Ing. Jan Dupák, CSc. Martin Zobač Diplomové práce
Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ing. Tomáš Fořt Doktorské práce
Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění Ing. Jan Dupák, CSc. Libor Dupák Diplomové práce