Vakuum

Jaký je pracovní tlak ve vakuové komoře elektronové svářečce?

Tlak v pracovní komoře elektronové svářečky se pohybuje v řádu 10^^-3^^ až 10^^-5^^ mbar, tedy 10^^-1^^ až 10^^-3^^ Pa. Tlak v okolí katody v elektronové trysce by měl být co nejlepší (lepší než asi 10^^-4^^ mbar), aby se zabránilo přeskokům vysokého napětí a ochránila se žhavá katoda.

Jaká ochranná atmosféra se používá při svařování elektronovým svazkem?

Svařování elektronovým svazkem probíhá z principu ve vakuu, tady v prostředí zcela (nebo téměř) prostém jakýchkoliv částic, které by mohly interagovat se svařovaným kovem. Žádný ochranný plyn se tedy nepoužívá. Výjimku představují systémy (velmi řídce rozšířené), které umožňují vyvést elektronový svazek do atmosféry. V těchto případech je použití ochranné atmosféry na místě. Tímto způsobem se však naše pracoviště nezabývá.

Syndikovat obsah