Katoda

Z čeho se vyrábí katoda do elektronových svářeček?

Mikroskopický snímek wolframové katody

Katody (zdroje elektronů) pro elektronové svařovaní se vyrábí nejčastěji z wolframu, případně z tantalu. Důvodem je nutná vysoká teplota tavení použitého kovu. Pracovní teplota katody přesahuje 2500°C, což je nutné ke překonání výstupní práce daného kovu a umožnění přestupu elektronů do volného prostoru.

Další informace je možné najít například v článku Katoda.

Tagy:

Katoda

Tzv. „vodivostní“ elektrony pohybující se v krystalické mřížce kovů získáme pro naše potřeby jejich emisí do vysokého vakua, tj. do plynného prostředí tak zředěného, že se v něm elektrony mohou pohybovat bez srážek s molekulami plynu po dráze dlouhé v průměru několik metrů (střední volná dráha). Kinetickou energii potřebnou k jejich emisi, tj. k překonání tzv. potenciálové bariéry existující při povrchu kovu, jim dodáme ohřevem emitoru na vysokou teplotu.

Tagy:
Syndikovat obsah