Vakuové průchodky

Výroba a návrh elektrických vakuových průchodek.

K čemu slouží vakuové průchodky?

Vakuové průchodky jsou elektrické jedno či více-vodičové. Slouží k elektrickému propojení míst s rozdílným tlakem okolní atmosféry. Vakuové průchodky jsou konstruované pro situace, kdy na jedné straně je vakuum a na druhé straně většinou vzduch o běžném atmosférickém tlaku. Konstrukce průchodky zajišťuje nepropustnost pro plyny (vakuo-těsnost), která je důležitá pro udržení dobrého vakua. Vakuové průchodky jsou obyčejně použitelné i pro větší rozdíly tlaků než je jedna atmosféra.

Vakuové průchodky

Naše laboratoř má dlouholetou tradici ve vývoji a výrobě vakuových elektrických průchodek metodou skleněného zátavu. Požadavky na průchodky vycházejí často z našich vlastních potřeb, ale převážnou většinu průchodek vyvíjíme a vyrábíme podle požadavků našich partnerů z vysokých škol, vědeckých ústavů a průmyslu tzn. jde o zákaznické průchodky. Jedná se většinou o vývoj a následnou výrobu několika kusů průchodek, které jsou v určitém směru unikátní, ale v některých případech bylo vyrobeno i několik stovek kusů. Také náš podíl na vývoji a výrobě je různý. Někdy je vývoj i výroba plně na nás, jindy se podílíme např. jen vlastním vývojem zátavů a jejich následnou výrobou. Jsou i případy, kdy po úspěšném vývoji průchodky převzal následnou výrobu plně na svá bedra náš průmyslový partner.

Syndikovat obsah