Tepelné zpracování

Informace o tepelném zpracování součástek pomocí elektronového svazku.

Elektronový svazek v technologiích

Trubkovnice svařená elektronovým svazkem

Dnes, stejně tak jako v minulosti, lidé hledají způsoby, jak ve svůj prospěch přetvářet a zušlechťovat to, co jim příroda poskytuje. Zpracovávat kovy se naučili již velmi dávno, a tato jejich snaha dala jména hned několika historickým epochám. Vývoj v této oblasti neustále pokračuje, nicméně základní principy zůstávají stejné. Kovové materiály je třeba tavit, zušlechťovat pomocí vhodných přísad, tepelně zpracovávat za účelem zlepšení jejich mechanických vlastností, opracovávat, dělit a znovu spojovat. Při mnohých ze jmenovaných postupů je nutné kovy vhodným způsobem zahřát, často na značně vysokou teplotu. V moderní době byl seznam tradičních způsobů ohřevu obohacen o řadu technologií využívajících laserový a elektronový svazek. Druhým jmenovaným se zabývá tento článek.

Syndikovat obsah