Elektronový svazek

Informace o technologiích využívajících elektronový svazek.

Mikroskopický snímek wolframové katody

Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu zachycující v detailu ohyb wolframové vlásenky, která se používá jako zdroj elektrononů (katoda) v elektronových svářečkách.

Mikroskopický snímek wolframové katody

Účast na 52. Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2010 Brno

MSV 2010 - Ing. Vlček u elektronové svářečky

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. bude ve dnech 13. až 17. září 2010 vystavovat na 52. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně – PAV A1 023. Skupina Speciální technologie se bude prezentovat elektronovou svářečkou MEBW-60/2-E v provozu, expozicí příkladů svarů vyrobených elektronovou svářečkou, vakuovými průchodkami a vzorky nanovrstev a RTG optiky.

Rádi Vás uvidíme na našem stánku!

Elektronová svářečka MEBW-60/2

Elektronová svářečka MEBW-60/2

Zařízení slouží ke svařování pomocí elektronového svazku ve vakuu. Výkon lze měnit plynule od nuly do 2 kW. Dosažitelná hloubka průvaru je 10 milimetrů (v nerez oceli) při rychlosti svařování 10 milimetrů za sekundu

Syndikovat obsah