Výrobky a služby

 • Co je to svařování elektronovým svazkem?

  Tavné svařování
  Aktualizováno před 7 let 40 týdnů

  V následujícím článku je stručný obsah názorné prezentace svařování elektronovým svazkem. Můžeme se setkat i s názvem svařování elektronovým paprskem. Tato prezentace je součástí Dnů vědy, které se pravidelně konají v Ústavu přístrojové techniky AV ČR,…

 • Svařování tenkostěnných součástek elektronovým svazkem

  Membránový vlnovec
  Aktualizováno před 11 let 15 týdnů

  Na některých pracovištích je potřeba svařování tenkostěnných součástek dosti častá. Svařování elektronovým svazkem má v některých případech, ve srovnání s jinými způsoby (mikroplazma, laser) cenné výhody nebo je dokonce nenahraditelné, takže je přes svou…

 • Vakuová pec PZ 810

  Vakuová pec PZ-810
  Aktualizováno před 10 let 35 týdnů

  Modernizovaná vakuová pec PZ 810 z produkce Tesly Rožnov. Jde o vertikální pec válcového tvaru s hydraulicky zvedaným recipientem.

 • Laboratorní vakuová pec

  Pracovní komora "malé" vakuové pece
  Aktualizováno před 5 let 48 týdnů

  Malá laboratorní pec vlastní konstrukce vhodná pro pájení a tepelné zpracování menších součástek.

 • Koaxiální průchodka na přírubě ISO-KF 16

  Jednokolíková proudová průchodka na přírubě ISO-KF 16, vzduchová strana
  Aktualizováno před 10 let 47 týdnů

  Tato průchodka je vhodná pro přenos stejnosměných i střidavých signálů (i VF) do vakua. Jednopinová průchodka je integrována do příruby ISO-KF 16 včetně centrovacího kroužek pro těsnění. Na vzduchové straně je možné pro připojení použít koaxiální konektor…

 • Jednokolíková vakuová průchodka

  Fotografie průchodky 01-vaft-00
  Aktualizováno před 11 let 12 týdnů

  Jednokolíková vakuová průchodka vyrobená metodou skleněného zátavu, vevařitelná elektronovým svazkem, pro teplotní rozsah –196°C až +400°C a pro použití v UHV.

 • Multivrstvy pro rentgenovou optiku

  Řez Mo/Si multivrstvou deponovanou v naší laboratoři (TEM)
  Aktualizováno před 11 let 13 týdnů

  Deponujeme multivrstvové molybden/křemíkové systémy, které mohou být požity pro rentgenové záření v rozmezí vlnových délek od 12 nm do 30 nm. Maximální hodnoty odrazivosti dosahují až 70 % pro kolmý dopad.

 • Dynamické rázové testování tenkých vrstev

  Dynamické rázové testování tenkých vrstev - detail
  Aktualizováno před 11 let 13 týdnů

  V současné době jsme jedním ze dvou pracovišť v Česku, které nabízí charakterizaci tvrdých otěruvzdorných povlaků dynamickým rázovým testerem.

  Pro charakterizaci odolnosti tvrdých otěruvzdorných nanokompozitových a multivrstvových povlaků a…