Populární texty

Texty určené pro veřejnost.

Účast na 51. Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2009 Brno

Stánek ÚPT AVČR na MSV 2009

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. se ve dnech 14. až 18. září 2009 aktivně účastnil 51. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, viz ÚPT stránky.

Naše skupina se na této akci prezentovala elektronovou svářečkou MEBW-60/2-E v provozu, expozicí příkladů svarů elektronovou svářečkou a vzorky nanovrstev a RTG optiky. Naši pracovníci se snažili zodpovědět všechny dotazy návštěvníků. Funkce elektronové svářečky byla demonstrována pomocí gravírování, tzn. přenesení grafiky (textu, obrázku) pomocí elektronového svazku na kovový povrch.

Elektronové svářečky v ÚPT: minulost a současnost

Elektronová svářečka ES-2 nainstalovaná v ÚPT

Ústav přístrojové techniky (ÚPT) byl ustanoven jako součást Československé Akademie Věd (ČSAV) v roce 1957 jako následovník Vědeckých dílen se sídlem na Leninově (dnes Kaunicově) ulici v Brně. V roce 1960 zakladatelé UPT spolu s třemi Laboratořemi ČSAV se přemístili do nové budovy na Královopolské ulici 147). Nový ředitel prof. Julius Strnad se svým zástupcem Ing. Arminem Delongem (který nahradil předchozího zástupce ředitele Ing. Zdeňka Buřivala) stanovili tři základní směry vědeckého bádání: Infračervenou spektroskopii. Jadernou magnetickou spektroskopii a aplikovanou Elektronovou optiku (Elektronovou mikroskopii). Je logické, že myšlenka využít tepelné účinky elektronového svazku pro technologické účely se zrodila v oddělení Elektronové mikroskopie. První pokus, roztavení kovového plíšku elektronovým svazkem, provedl Ing. Karel Hladil přímo v elektronovém mikroskopu.

Elektronový svazek v technologiích

Trubkovnice svařená elektronovým svazkem

Dnes, stejně tak jako v minulosti, lidé hledají způsoby, jak ve svůj prospěch přetvářet a zušlechťovat to, co jim příroda poskytuje. Zpracovávat kovy se naučili již velmi dávno, a tato jejich snaha dala jména hned několika historickým epochám. Vývoj v této oblasti neustále pokračuje, nicméně základní principy zůstávají stejné. Kovové materiály je třeba tavit, zušlechťovat pomocí vhodných přísad, tepelně zpracovávat za účelem zlepšení jejich mechanických vlastností, opracovávat, dělit a znovu spojovat. Při mnohých ze jmenovaných postupů je nutné kovy vhodným způsobem zahřát, často na značně vysokou teplotu. V moderní době byl seznam tradičních způsobů ohřevu obohacen o řadu technologií využívajících laserový a elektronový svazek. Druhým jmenovaným se zabývá tento článek.

Co je to svařování elektronovým svazkem?

Tavné svařování

V následujícím článku je stručný obsah názorné prezentace svařování elektronovým svazkem. Můžeme se setkat i s názvem svařování elektronovým paprskem. Tato prezentace je součástí Dnů vědy, které se pravidelně konají v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, obyčejně začátkem listopadu. Probíhá v laboratoři elektronového svařování, kde je umístěna funkční elektronová svářečka, s jejíž pomocí je návštěvníkům populární formou vysvětleno, jak toto zařízení funguje a nač se používá. Součástí je i praktická ukázka.

Prezentace elektronové svářečky MEBW-60/2 na veletrhu Schweißen & Schneiden 2009

Veletrhu Schweißen & Schneiden 2009 (obrázek z webu pořadatele)

V roce září 2009 vystavovala firma Focus GmbH elektronovou svářečku MEBW-60/2 na 17. ročníku významnémného mezinárodního veletrhu Schweißen & Schneiden 2009 v německém Essenu, který je věnován výhradně svářecí a řezací technice.

Prezentace elektronové svářečky MEBW-60/2 na výstavě ViennaTek 2008

ViennaTek 2008

V roce 2008 vystavovala firma Focus GmbH elektronovou svářečku MEBW-60/2 na vídeňském výstavišti v rámci veletrhu ViennaTek 2008. Svářečka MEBW-60/2 byla zkonstruována v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i týmem pracovníků speciálních techonologií.

Snímky z této události si můžete prohlédnout v této galerii.

Syndikovat obsah