Odborné texty

Texty určené pro odborníky.

Vakuové pájení

Provádíme klasické vakuové pájení např. mědí nebo niklovou pájkou. Pro spojování kovů s křehkými nekovovými materiály bylo zavedeno pájení tvárnými aktivními pájkami.

V současnosti máme k dispozici dvě vakuové pece:

Elektronová svářečka MEBW-60/2

Elektronová svářečka MEBW-60/2

Zařízení slouží ke svařování pomocí elektronového svazku ve vakuu. Výkon lze měnit plynule od nuly do 2 kW. Dosažitelná hloubka průvaru je 10 milimetrů (v nerez oceli) při rychlosti svařování 10 milimetrů za sekundu

Základní informace o svařování elektronovým svazkem

Svary

Svařování elektronovým svazkem je jedním z tavných způsobů svařování, který využívá pro ohřev spojovaných materiálů fokusovaný svazek elektronů s vysokou energií. Při dopadu se kinetická energie elektronů přemění v teplo, které je využito k ohřevu svařovaných součástí. Svařování probíhá zpravidla bez přídavného materiálu. Díky tzv. hloubkovému efektu lze, v závislosti na parametrech svářečky, svařovat značné tloušťky materiálu na jeden průchod – přes 10 cm v nerez oceli.

Vakuové průchodky

Naše laboratoř má dlouholetou tradici ve vývoji a výrobě vakuových elektrických průchodek metodou skleněného zátavu. Požadavky na průchodky vycházejí často z našich vlastních potřeb, ale převážnou většinu průchodek vyvíjíme a vyrábíme podle požadavků našich partnerů z vysokých škol, vědeckých ústavů a průmyslu tzn. jde o zákaznické průchodky. Jedná se většinou o vývoj a následnou výrobu několika kusů průchodek, které jsou v určitém směru unikátní, ale v některých případech bylo vyrobeno i několik stovek kusů. Také náš podíl na vývoji a výrobě je různý. Někdy je vývoj i výroba plně na nás, jindy se podílíme např. jen vlastním vývojem zátavů a jejich následnou výrobou. Jsou i případy, kdy po úspěšném vývoji průchodky převzal následnou výrobu plně na svá bedra náš průmyslový partner.

Syndikovat obsah