Odborné texty

Texty určené pro odborníky.

Vakuová pec PZ 810

Vakuová pec PZ-810

Modernizovaná vakuová pec PZ 810 z produkce Tesly Rožnov. Jde o vertikální pec válcového tvaru s hydraulicky zvedaným recipientem.

Laboratorní vakuová pec

Pracovní komora "malé" vakuové pece

Malá laboratorní pec vlastní konstrukce vhodná pro pájení a tepelné zpracování menších součástek.

Jednokolíková vakuová průchodka

Fotografie průchodky 01-vaft-00

Jednokolíková vakuová průchodka vyrobená metodou skleněného zátavu, vevařitelná elektronovým svazkem, pro teplotní rozsah –196°C až +400°C a pro použití v UHV.

Multivrstvy pro rentgenovou optiku

Řez Mo/Si multivrstvou deponovanou v naší laboratoři (TEM)

Deponujeme multivrstvové molybden/křemíkové systémy, které mohou být požity pro rentgenové záření v rozmezí vlnových délek od 12 nm do 30 nm. Maximální hodnoty odrazivosti dosahují až 70 % pro kolmý dopad.

Dynamické rázové testování tenkých vrstev

Dynamické rázové testování tenkých vrstev - detail

V současné době jsme jedním ze dvou pracovišť v Česku, které nabízí charakterizaci tvrdých otěruvzdorných povlaků dynamickým rázovým testerem.

Pro charakterizaci odolnosti tvrdých otěruvzdorných nanokompozitových a multivrstvových povlaků a monovrstev, určených pro dynamická zatížení, používáme dynamický rázový test. Rázové testování povlaků bylo navrženo Knotkem a kol. v roce 1990. Během testování je povrch vzorku cyklicky zatěžován wolfram-karbidovou kuličkou. Tento test simuluje širokou škálu tribologických systémů.

Depozice a testování tenkých vrstev

Řez Mo/Si multivrstvou deponovanou v naší laboratoři (TEM)

Tenké vrstvy připravujeme pomocí magnetronového naprašování na komerční naprašovačce LEYBOLD-HERAEUS Z 550. Může být naprašován jakýkoliv materiál, ze kterého je možné vyrobit terč s výše uvedenými rozměry. Rozmezí tlouštěk deponovaných vrstev je od jednotek nanometrů po jednotky mikrometrů. Jsme schopni deponovat i multivrstvy, např. multivrstvové molybden/křemíkové systémy, které mohou být použity pro rentgenové záření v rozmezí vlnových délek od 12 nm do 30 nm. Pro charakterizaci odolnosti tvrdých otěruvzdorných nanokompozitových a multivrstvových povlaků a monovrstev, určených pro dynamická zatížení, používáme dynamický rázový test.

Syndikovat obsah