Tepelný výměník

Testovací vzorek tepelného výměníku určeného pro jaderný výzkum

Tepelný výměník