Tenkostěnná trubka vyrobená skružením a podélným svárem