Svar Al

Příklad svaru hliníkových součástek provedený elektronovým svazkem

Svar Al