Součást He kryostatu

Součást héliového kryostatu svařená elektronovým svazkem

Součást He kryostatu