Řez svarem membránového vlnovce

Řez svarem elektronovým svazkem dvou nerezových membrán vlnovce. Tloušťka membrán je 0,05 mm.

Řez svarem membránového vlnovce