Profily typických svarů elektronovým svazkem

Tvar a rozměry svaru v závislosti na výkonu elektronového svazku

Profily typických svarů elektronovým svazkem