Plošné vinutí servomotorů

vodič tl. 0,25 mm, izolace 0,2 mm, průměr 28/115 a 125 mm

Plošné vinutí servomotorů