Ozubené kolo

Ozubené kolo ze startovacího mechanizmu letezkého motoru svařené ze dvou části elektronovým svazkem. Součástka byla poté rozříznuta, aby bylo možno posoudit kvalitu svaru.

Ozubené kolo