Membránový vlnovec

Svařovaný membránový vlnovec. Detail svaru je možno vidět na obrázku níže:

Řez svarem membránového vlnovceŘez svarem membránového vlnovce

Membránový vlnovec