Elektronová svářečka ES2 v UPT v původní podobě (1970)