Řízení svazku za fokuzační čočkou

Obr. 1: Kreslení a psaní svazkemObr. 1: Kreslení a psaní svazkem

Obr. 2: Fotografie přenesená elektronovým svazkem na plechObr. 2: Fotografie přenesená elektronovým svazkem na plech

Při některých aplikacích potřebujeme elektronový svazek od přímého směru (osy soustavy) staticky odchýlit, nebo dokonce dynamicky odchylovat. K tomuto účelu se nejlépe hodí vychylovací systém z běžného televizoru, umístěný za fokuzační čočkou. Ten (s příslušnou elektronikou) umožňuje využít elektronový svazek ke zobrazování povrchů (jako v rastrovacím mikroskopu), a také k rychlému a přesnému řízení místa dopadu elektronů počítačem. Kromě toho umožní přesné a pohodlné seřizování trysky po výměně katody. Konstrukce naší trysky s jeho využitím počítá. Jedno z možných řešení elektroniky pro řízení elektronového svazku v elektronové svářečce je podrobně popsáno v práci1.