Special technologies

 • Heliový hledač netěsností HLT 270

  Heliový hledač netěsností HLT 270

  Heliový hledač netěsností slouží k detekci a lokalizaci i velmi malých netěsností strojních součástí. Nachází uplatnění zejména v oblastech, kde je nutná vakuotěsnost vyráběných komponent, ale i těsnost při přetlaku pracovních plynů i kapalin.

 • Koaxiální průchodka na přírubě ISO-KF 16

  Jednokolíková proudová průchodka na přírubě ISO-KF 16, vzduchová strana

  Tato průchodka je vhodná pro přenos stejnosměných i střidavých signálů (i VF) do vakua. Jednopinová průchodka je integrována do příruby ISO-KF 16 včetně centrovacího kroužek pro těsnění. Na vzduchové straně je možné pro připojení použít koaxiální konektor…

 • Jednokolíková vakuová průchodka

  Fotografie průchodky 01-vaft-00

  Jednokolíková vakuová průchodka vyrobená metodou skleněného zátavu, vevařitelná elektronovým svazkem, pro teplotní rozsah –196°C až +400°C a pro použití v UHV.

 • Co je to svařování elektronovým svazkem?

  Tavné svařování

  V následujícím článku je stručný obsah názorné prezentace svařování elektronovým svazkem. Můžeme se setkat i s názvem svařování elektronovým paprskem. Tato prezentace je součástí Dnů vědy, které se pravidelně konají v Ústavu přístrojové techniky AV ČR,…

 • Svařování tenkostěnných součástek elektronovým svazkem

  Membránový vlnovec

  Na některých pracovištích je potřeba svařování tenkostěnných součástek dosti častá. Svařování elektronovým svazkem má v některých případech, ve srovnání s jinými způsoby (mikroplazma, laser) cenné výhody nebo je dokonce nenahraditelné, takže je přes svou…

 • Svařitelnost materiálů

  Svar Al

  Svařování elektronovým svazkem ve vakuu se ukázalo pro některé jako nejvhodnější nebo dokonce jako jediné použitelné. Definice pojmu svařitelnost není jednoduchá a jednoznačná, protože je závislá na podmínkách svařování a požadavcích na…

 • iDnes – Vědci odkryli taje svých laboratoří

  Den otevřených dvěří v Ústavu přístrojové techniky v iDnes

  Pohybovat mikroorganismy pomocí optické pinzety, nechat si svoji tvář zhmotnit pomocí laseru na zeď, či si sáhnout do nádoby s kapalným dusíkem. Vědecké „fígly“ si mohli vyzkoušet návštěvníci brněnského pracoviště Akademie Věd, která připravila den…