Kontakty

Skupina je organizační jednotkou Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. – adresa a poloha ÚPT.

Kontaktní informace jednotlivých pracovníků jsou dostupné prostřednictvím abecedního seznamu.