Konference EBT2012 ve Varně

EBT2012

V tomto roce proběhne desátá výroční konference zaměřená na technologie elektronového svazku EBT2012 ve Varně v Bulharsku.

Konference se koná každé tři roky a spojuje odborníky z fyziky, chemie, materiálových věd a elektrotechniky z univerzit, výzkumných ústavů a průmysly, kteří se zabývají studiem a aplikacemi technologií a technik využívajícími elektronový svazek.

Konference jsou pořádany od roku 1985 a konají se tradičně ve Varně. Od konání první konference došlo ke značnému pokroku v oboru. Úspěch devíti setkání prokázal, že vědci a inženýři, pracující v akademických, výzkumných a vývojových laboratořích, pokračují neustále ve vývoji technologie. Sborník konference prokazuje široký záběr a velký potenciál vyvíjených technologií, které vedou k zvyšování účinnosti průmyslové výroby, vytváří nové produkty a zlepšují obecně životní úroveň.

Elektronové technologie oslavují 50 let o představení prvních zařízení založených na využití intenzivního elektronového svazku ve vakuu. V sbornících konference ve Varně, organizované v uplynulých 27 letech, je zaznamenána historie nápadů a základních poznatků v oboru. Osobní úspěchy dvou až tří generací výzkumníků je rovněž patrná. Mezi tématy konference uveďme výzkum nanotechnologií, elektronovou litografii, povrchové tepelné zpracování, fyziku a vytváření elektronového svazku, svařování, tavení a čištění svazkem, napařování a depozici funkčních tenkých vrstev nebo aplikace elektronových urychlovačů pro modifikace nejrůznějších materiálů. Tento rok se řada příspěvků věnuje generování svazku a studiem jeho interakcí s materiálem.

Tato, jako již devět předchozích konferencí, tvoří vynikající fórum pro výměnu výsledků a zkušeností z vývoje elektronových technologií. Je místem výměny kontaktů a poznání se navzájemem a místem, kde je možno nalézt partnery pro společných výzkum nebo komerční aktivity.

S využitím anglického textu z http://ebt2012.org/