Heliový hledač netěsností HLT 270

Heliový hledač netěsností HLT 270

Heliový hledač netěsností slouží k detekci a lokalizaci i velmi malých netěsností strojních součástí. Nachází uplatnění zejména v oblastech, kde je nutná vakuotěsnost vyráběných komponent, ale i těsnost při přetlaku pracovních plynů i kapalin.

Princip hledače spočívá ve využití velmi citlivého hmotnostního spektrometru, který je schopen odhalit i velmi nízké koncentrace daného plynu. Jako detektční plyn s výhodou využívá helium, jehož velmi malé molekuly jsou schopny pronikat i skrz nepatrné netěsnosti. Jeho další výhodou je chemická netečnost.

Běžně používaný postup spočívá ke vzduchotěsném připojení testováné součástky k hledači, jejím vyčerpání (evakuování) a následném vyhodnocování množství helia ve zbytkové atmosféře. Pro zvýšení citlivosti je součástka z vnějšku oklopena heliovou atmosférou (pro určení absolutní celkové míry netěsnotí) nebo častěji jen ofukována heliem z tlakové láhve. Druhý způsob sice nedokáže určit absolutní míru netěsnosti (k tomu je nutné znát koncentraci hélia vně součástky), ale napomáhá k poměrně přesné lokalizaci místa, kudy hélium proniká dovnitř. Vysoká citlivost přístoje umožňuje redukovat proud plynu na malou kapiláru (dutou jehlu) a určit tak místo poruchy na desítky milimetrů i méně.

Na našem pracovišti používáme hledač HLT 270 od firmy Pfeiffer Vacuum. Je vybaven bezolejovou membránovou vývěvou a turbomolekulární vývěvou. Mezní citlivost přístroje se pohybuje okolo 1.2×10−10 mbar×l/s. Manuál přístroje je možno shléhnout v připojené příloze.