Mikroskopický snímek wolframové katody

Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu zachycující v detailu ohyb wolframové vlásenky, která se používá jako zdroj elektrononů (katoda) v elektronových svářečkách.

Mikroskopický snímek wolframové katody