Doctoral thesis

Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi

VSKP
Jméno studenta: 
Ing. Tomáš Fořt
Jméno vedoucího: 
Ing. Jaroslav Sobota, CSc.

Disertační práce se zabývá mechanickými vlastnostmi tenkých otěru odolných tvrdých vrstev. Představuje metodu dynamického testování tenkých tvrdých vrstev na nově zkonstruovaném prototypu dynamického měřiče otěru. Přináší srovnání se standardními metodami zkoušení vrstev a doplňuje je o nové experimentální výsledky dynamických testů vrstev. V neposlední řadě se zabývá preparačními technikami vrstvových systémů nanesených na různé podložky a jejich charakterizace pomocí optické a elektronové mikroskopie.

Electron Beam Control and Diagnostics for Advanced Technologies

VSKP
Jméno studenta: 
Ing. Martin Zobač
Student: 
zobac
Jméno vedoucího: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.

The thesis deals with problems of control and diagnostics of electron beam technological devices which use electron beam for localized intensive heating of a material. A brief description of the electron beam welder MEBW-60/2 is included; the author has participated on its development and implementation. Main topics are the analysis of deflection system properties and the measurement of current distribution of the beam (so-called beam profiles). Geometrical aberrations, hysteresis, stability and dynamics of a single-stage magnetic x-y deflection system are described.

Studium vlastností Wienova filtru

VSKP
Jméno studenta: 
Ing. Ivan Vlček
Student: 
iv
Jméno vedoucího: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.
Syndicate content