Nadpis Jméno vedoucího Jméno studenta
Electron Beam Control and Diagnostics for Advanced Technologies prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. Ing. Martin Zobač Doktorské práce
Workpiece observation for Electron Beam Welder Ing. Jan Dupák, CSc. Martin Zobač Diplomové práce