2012

Doplněny publikace z roku 2012

Do databáze byly zařazeny publikace z minulého roku 2012. Seznam všech publikací našich pracovníků najdete chronologicky seřazené v Našich publikacích.

Konference EBT2012 ve Varně

EBT2012

V tomto roce proběhne desátá výroční konference zaměřená na technologie elektronového svazku EBT2012 ve Varně v Bulharsku.

Konference se koná každé tři roky a spojuje odborníky z fyziky, chemie, materiálových věd a elektrotechniky z univerzit, výzkumných ústavů a průmysly, kteří se zabývají studiem a aplikacemi technologií a technik využívajícími elektronový svazek.

Syndicate content