Electron beam

Informace o technologiích využívajících elektronový svazek.

Mikroskopický snímek wolframové katody

Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu zachycující v detailu ohyb wolframové vlásenky, která se používá jako zdroj elektrononů (katoda) v elektronových svářečkách.

Mikroskopický snímek wolframové katody

Účast na 52. Mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2010 Brno

MSV 2010 - Ing. Vlček u elektronové svářečky

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. bude ve dnech 13. až 17. září 2010 vystavovat na 52. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně – PAV A1 023. Skupina Speciální technologie se bude prezentovat elektronovou svářečkou MEBW-60/2-E v provozu, expozicí příkladů svarů vyrobených elektronovou svářečkou, vakuovými průchodkami a vzorky nanovrstev a RTG optiky.

Rádi Vás uvidíme na našem stánku!

Electron beam welder MEBW-60/2

E-beam welder MEBW-60/2

In the year 2005 the representatives of a German firm expressed their interest to include one of our electron beam welders into their production program. It was agreed that building of the prototype will be started at the beginning of the next year, but soon was realized that the existing documentation needs to be thoroughly revised and digitalized. It was also clear that the current electronics is outdated and must be substantially renewed, if it should meet our new demands and the EU standards.

Syndicate content