Přípravy a realizace svařování elektronovým svazkem

Aby bylo možno plně využít zvláštních možností elektronového svazku ke spojování součástí svařováním a dosáhnout při jeho realizaci očekávaných výsledků, je nutné splnit řadu podmínek.

  • K úspěšné realizaci svařovaného spojením je kromě vhodné volby svařovacích parametrů často nutná také určitá zvláštní úprava a příprava.
  • Užití elektronového svazku ke svařování v porovnání s klasickými metodami možnosti konstrukčního řešení nejrůznějších zařízení značně rozšiřuje, je ovšem nutné, aby konstruktér byl dobře obeznámen s jejími zvláštnostmi a hranicemi.
  • Vlastnosti svarů a jejich nedostatky.