Příručka pro uživatele svářeček

Princip elektronové trysky

Cílem příručky je seznámit uživatele technologického zařízení s elektronovým svazkem pro svařování (elektronové svářečky) s tím co je nutné nebo užitečné vědět, aby bylo možné optimálně využít zvláštností tohoto způsobu ohřevu a dosáhnout požadovaných výsledků.

Poznámka k terminologii:

Ve výkladu používám zásadně termíny elektronová tryska a elektronový svazek místo někdy používaných výrazů elektronové dělo a elektronový paprsek, převzatých z cizojazyčné literatury (Elektronenkanone, Electron gun, elektronnnaja puška), které považuji za nepřesné.