Studium

Studium

Naše oddělení je školícím pracovištěm pro celou řadu fyzikálních oborů. Ve spolupráci s vysokými školami vytváří akreditované studijní programy. V rámci těchto programů mohou být na pracovištích Ústavu přístrojové techniky školeni studenti pro doktorské (PhD) a magisterské studium. V následující tabulce jsou uvedeny studentské kvalifikační práce, které byly realizovány nebo probíhají na našem pracovišti.

Nadpis Jméno vedoucího Jméno studenta
Electron Beam Control and Diagnostics for Advanced Technologies prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. Ing. Martin Zobač Doktorské práce
Workpiece observation for Electron Beam Welder Ing. Jan Dupák, CSc. Martin Zobač Diplomové práce