Další služby

V rámci smluvního výzkumu poskytujeme následující doplňkové služby:

  • Stanovení míry netěsnosti komponent pomocí heliového hledače. Tato operace je rutinně prováděna u spojů elektronovým svazkem a vakuově pájených dílů, u kterých je požadována vakuotěsnost. Samozřejmostí je u vakuových průchodek.
  • Destruktivní defektoskopie provedených spojů

Ve spolupráci s Laboratořemi elektronové mikroskopie ÚPT zajišťujeme

  • Prvkovou analýzu pomocí EDAX analyzátoru (rentgenová energiově disperzní analýza)
  • Snímkování na rastrovacích elektronových mikroskopech