Biblio

Export 114 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Keyword Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
X
Y
Yeh, T.-J. - Ruo-Feng, H. - Shin-Wen, L.  An integrated physical model that characterizes creep and hysteresis in piezoelectric actuators. Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, vol. 16, 2008, p. 93–110, ISSN 569-190X, DOI 10.1016/j.simpat.2007.11.005. Abstract
Z
Zenker, R. - Buchwalder, A. - Thiemer, S. - Backofen, J.  Electron Beam Surface Countouring. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, p. 78–84.
Zenker, R. - Buchwalder, A. - Spies, H.J.  New electron beam technologies for surface treatment. Proceedings of the 7th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2003, p. 202–209.
Zobač, M.  Zobrazování svarů v elektronové svářečce. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, Ústav radioelektroniky, 1998.
Zobač, M. - Vlček, I. - Zobačová, J. - Rek, A.  Small-volume Reactive Metal Alloys Prepared by Ellectron Beam Melting. 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech republic: , 2012. Abstract
Zobač, L. - Zobač, M.  Kryochirurgický přístroj pro jemné operace. Jemná mechanika a optika, , 51, 2006, p. 13–15, ISSN 0447-6441.
Zobač, M. - Vlček, I. - Šidlo, S. - Ungerman, I.  High Voltage Stability Measurements. Electrotechnics & Electronics, Sofia, Bulgaria: The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications, 47 (5-6), 2012, p. 75-78, ISSN 0861-4717. Abstract
Zobač, M. - Vlček, I.  Elektronový svazek v moderní výrobě. Vesmír, , 88, 2009, p. 252–253, ISSN 0042-4544.