Biblio

Export 3 results:
Sort by: Author Keyword [ Title  (Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q [R] S T U V W X Y Z   [Show ALL]
R
Zobač, M.  Rozvoj aparatury pro mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, p. 65–70, ISBN 80-239-4561-0.
Mika, F.  Recent Trends (11th seminar). Recent Trends (11th seminar), Brno: ÚPT AV ČR, 2008, ISBN 978-80-254-0905-3.
[Anonymous]  Recent Trends (10th seminar). Recent Trends (10th seminar), Brno: ÚPT AV ČR, 2006, ISBN 80-239-6285-X.