Biblio

Export 3 results:
Sort by: Author Keyword Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
2008
Mika, F.  Recent Trends (11th seminar). Recent Trends (11th seminar), Brno: ÚPT AV ČR, 2008, ISBN 978-80-254-0905-3.
2006
[Anonymous]  Recent Trends (10th seminar). Recent Trends (10th seminar), Brno: ÚPT AV ČR, 2006, ISBN 80-239-6285-X.
2004
Zobač, M.  Rozvoj aparatury pro mikroobrábění elektronovým svazkem. PDS 2004 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, p. 65–70, ISBN 80-239-4561-0.