Biblio

Export 4 results:
Sort by: Author Keyword Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Title is K  [Clear All Filters]
Conference Paper
Daněk, L.  Kalibrace vychylovacího pole litografu řady BS600 vyużitím reżimu REM. PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, ISBN 80-239-2268-8.
Journal Article
Vlček, I. - Zobač, M.  Kříżový stolek do stolní elektronové svářečky. Jemná mechanika a optika, , roč. 51, 2006, p. 214–216, ISSN 0447-6441.
Zobač, L. - Zobač, M.  Kryochirurgický přístroj pro jemné operace. Jemná mechanika a optika, , 51, 2006, p. 13–15, ISSN 0447-6441.
Miscellaneous