%0 Conference Proceedings
%B PDS 2002
%D 2002
%T PDS 2002 Sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika
%A I. Müllerová
%C Brno
%I ÚPT AV ČR
%@ 80-239-9915-5