%0 Book Section
%B Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce
%D 1996
%T Metody analýzy povrchů–-elektronová mikroskopie a difrakce
%A V. Kolařík
%E L. Eckertová
%E L. Frank
%C Praha
%I Academia
%P 67–90
%7 1. vydání
%@ 80-200-0329-0