2002

[Anonymous]  . Metody analýzy povrchů: Iontové, sondové a speciální metody, Praha: Academia, 2002, ISBN 80-200-0594-3.
Müllerová, I.  Mikroskopie pomalými elektrony. Metody analýzy povrchů: Iontové, sondové a speciální metody, Praha: Academia, 2002, ISBN 80-200-0594-3" PAGES = "383-–455.