2018

Dupák, L. - Zobač, M. - Vlček, I. - Zobačová, J.  ELECTRON BEAM WELDING AT ISI BRNO. RECENT TRENDS IN CHARGED PARTICLE OPTICS AND SURFACE PHYSICS INSTRUMENTATION, Czech Acad Sci, Inst Sci Instruments, 2018, p. {18-20}, ISBN 978-80-87441-23-7.

2012

Dupák, L.  Electron Beam Cutting of Non-metals. Electrotechnics & Electronics, Sofia, Bulgaria: The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications, 47 (5-6), 2012, p. 142-145, ISSN 0861-4717.

2009

Dupák, L. - Dupák, J.  Planar Heating Element Adjusted by Electron Beam Micromachining. Proceedings of the 9th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2009, p. 82–84, ISSN 0861-4717.

2008

Vlček, I. - Zobač, M. - Dupák, L. - Dupák, J. - Kapounek, P.  Prototyp stolní elektronové svářečky MEBW–60/2. Jemná mechanika a optika, , 53, 2008, p. 27–29, ISSN 0447-6441.
Vlček, I. - Zobač, M. - Dupák, L. - Dupák, J. - Kapounek, P.  Desktop electron beam welder MEBW-60/2. Fine mechanics and optics, , 53, 2008, p. 27–29, ISSN 0447-6441.

2006

Dupák, L. - Zobač, M.  Electron Beam Micromachining. Recent Trends (10th seminar), Brno: , 2006, p. 15–16, ISBN 80-239-6285-X.
Dupák, L. - Zobač, M. - Dupák, J. - Vlček, I.  Experimental Device for Electron Beam Micromachining. Proceedings of the 8th International Conference on Electron Beam Technologies, Varna: Bulgarian Academy of Sciencies, 2006, p. 272–275.

2005

Dupák, L.  Studium interakce elektronového svazku a materiálu při mikroobrábění. Brno: Fakulta strojního inżenýrství VUT v Brně, Ústav fyzikálního inżenýrství, 2005.