2004

Daněk, L.  Kalibrace vychylovacího pole litografu řady BS600 vyużitím reżimu REM. PDS 2003 Sborník prací doktorandů prezentovaných na Semináři oddělení Elektronové optiky, Brno: ÚPT AV ČR, 2004, ISBN 80-239-2268-8.