Doktorské práce

Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi

VSKP
Jméno studenta: 
Ing. Tomáš Fořt
Jméno vedoucího: 
Ing. Jaroslav Sobota, CSc.

Disertační práce se zabývá mechanickými vlastnostmi tenkých otěru odolných tvrdých vrstev. Představuje metodu dynamického testování tenkých tvrdých vrstev na nově zkonstruovaném prototypu dynamického měřiče otěru. Přináší srovnání se standardními metodami zkoušení vrstev a doplňuje je o nové experimentální výsledky dynamických testů vrstev. V neposlední řadě se zabývá preparačními technikami vrstvových systémů nanesených na různé podložky a jejich charakterizace pomocí optické a elektronové mikroskopie.

Studium vlastností Wienova filtru

VSKP
Jméno studenta: 
Ing. Ivan Vlček
Student: 
iv
Jméno vedoucího: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.

Řízení a diagnostika elektronového svazku pro pokročilé technologie

VSKP
Jméno studenta: 
Ing. Martin Zobač
Student: 
zobac
Jméno vedoucího: 
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.

Práce se zabývá problematikou řízení a diagnostiky technologických zařízení využívajících elektronový svazek k lokalizovanému intenzivnímu ohřevu materiálu. Součástí práce je stručný popis elektronové svářečky MEBW-60/2, na jejíž konstrukci se autor v rámci své doktorské práce podílel. Hlavní důraz je kladen na analýzu vlastností vychylovacího systému elektronového svazku a měření rozložení proudové hustoty svazku - tzv. profilů svazku. Rozbor vlastností magnetického jednostupňového dvoosého vychylovacího systému se zabývá geometrickým zkreslením, hysterezí, stabilitou a dynamickým chováním.

Syndikovat obsah