Další služby

Doplňkové služby.

Heliový hledač netěsností HLT 270

Heliový hledač netěsností HLT 270

Heliový hledač netěsností slouží k detekci a lokalizaci i velmi malých netěsností strojních součástí. Nachází uplatnění zejména v oblastech, kde je nutná vakuotěsnost vyráběných komponent, ale i těsnost při přetlaku pracovních plynů i kapalin.

Princip hledače spočívá ve využití velmi citlivého hmotnostního spektrometru, který je schopen odhalit i velmi nízké koncentrace daného plynu. Jako detektční plyn s výhodou využívá helium, jehož velmi malé molekuly jsou schopny pronikat i skrz nepatrné netěsnosti. Jeho další výhodou je chemická netečnost.

Další služby

V rámci smluvního výzkumu poskytujeme následující doplňkové služby:

  • Stanovení míry netěsnosti komponent pomocí heliového hledače. Tato operace je rutinně prováděna u spojů elektronovým svazkem a vakuově pájených dílů, u kterých je požadována vakuotěsnost. Samozřejmostí je u vakuových průchodek.
  • Destruktivní defektoskopie provedených spojů

Ve spolupráci s Laboratořemi elektronové mikroskopie ÚPT zajišťujeme

  • Prvkovou analýzu pomocí EDAX analyzátoru (rentgenová energiově disperzní analýza)
  • Snímkování na rastrovacích elektronových mikroskopech
Syndikovat obsah