Publikace

 • Co je to svařování elektronovým svazkem?

  Tavné svařování
  Aktualizováno před 7 let 15 týdnů

  V následujícím článku je stručný obsah názorné prezentace svařování elektronovým svazkem. Můžeme se setkat i s názvem svařování elektronovým paprskem. Tato prezentace je součástí Dnů vědy, které se pravidelně konají v Ústavu přístrojové techniky AV ČR,…

 • Svařování tenkostěnných součástek elektronovým svazkem

  Membránový vlnovec
  Aktualizováno před 10 let 42 týdnů

  Na některých pracovištích je potřeba svařování tenkostěnných součástek dosti častá. Svařování elektronovým svazkem má v některých případech, ve srovnání s jinými způsoby (mikroplazma, laser) cenné výhody nebo je dokonce nenahraditelné, takže je přes svou…

 • Svařitelnost materiálů

  Svar Al
  Aktualizováno před 9 let 30 týdnů

  Svařování elektronovým svazkem ve vakuu se ukázalo pro některé jako nejvhodnější nebo dokonce jako jediné použitelné. Definice pojmu svařitelnost není jednoduchá a jednoznačná, protože je závislá na podmínkách svařování a požadavcích na…

 • Příručka pro uživatele svářeček

  Princip elektronové trysky
  Aktualizováno před 5 let 11 týdnů

  Cílem příručky je seznámit uživatele technologického zařízení s elektronovým svazkem pro svařování (elektronové svářečky) s tím co je nutné nebo užitečné vědět, aby bylo možné optimálně využít zvláštností tohoto způsobu ohřevu a dosáhnout požadovaných…

 • Elektronové svářečky v ÚPT: minulost a současnost

  Elektronová svářečka ES-2 nainstalovaná v ÚPT
  Aktualizováno před 8 let 29 týdnů

  Ústav přístrojové techniky (ÚPT) byl ustanoven jako součást Československé Akademie Věd (ČSAV) v roce 1957 jako následovník Vědeckých dílen se sídlem na Leninově (dnes Kaunicově) ulici v Brně. V roce…

 • Elektronový svazek v technologiích

  Trubkovnice svařená elektronovým svazkem
  Aktualizováno před 10 let 39 týdnů

  Dnes, stejně tak jako v minulosti, lidé hledají způsoby, jak ve svůj prospěch přetvářet a zušlechťovat to, co jim příroda poskytuje. Zpracovávat kovy se naučili již velmi dávno, a tato jejich snaha dala jména hned několika historickým epochám. Vývoj v …

 • Hloubka průvaru

  Metalografický výbrus zkušebních průvarů
  Aktualizováno před 10 let 39 týdnů

  Hloubka vniku elektronového svazku do materiálu (v pevné fázi) závisí na více faktorech. Nejdůležitější z nich jsou celkový výkon svazku a plošná hustota výkonu v průřezu svazku (jeho „zaostření“). Kromě toho závisí na poloze tzv.…

 • Základní informace o svařování elektronovým svazkem

  Svary
  Aktualizováno před 10 let 39 týdnů

  Svařování elektronovým svazkem je jedním z tavných způsobů svařování, který využívá pro ohřev spojovaných materiálů fokusovaný svazek elektronů s vysokou energií. Při dopadu se kinetická energie elektronů přemění v teplo, které je využito k ohřevu…