Metalografický výbrus zkušebních průvarů

Válcový zkušební vzorek s průvary elektronovým svazkem. Test byl proveden při 50 a 60 keV pro různé zaostření. Rychlost (na obvodu) byla 10 mm/s.

Metalografický výbrus zkušebních průvarů