Elektronová svářečka SES-1 instalovaná v ÚPT společně s jejím konstruktérem Ing. Janem Dupákem, CSc.